Tüketici Hukuku

23 Şubat 1995 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.

Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur. Günümüzde bu konuda bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramak için dava yoluna gidebilmektedirler.

Hukuk büromuz tüketiciler için bu alanda vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri

Abonelik sözleşmesi davaları
Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
Ayıplı mallardan doğan davalar
Garantili mal davaları
Devre tatil davaları
Kapıdan satış davaları
Mesafeli satışlardan doğan davalar
Haksız şartlardan doğan davalar
Kredi kartı sözleşmesi davaları
Paket turlardan doğan davalar
Tüketici kredilerinden doğan davalar
Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

Danışmanlık Hizmetleri

Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
Tüketici şikâyet hattı kurulması
Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi

Çağdaş & Muş Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu, tüketici hukuku alanında uzman ekibi ile genel dava ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vb. ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz.

https://www.cagdasmushukuk.com/wp-content/uploads/2021/02/cagdas-mus-logo-300-beyaz.png
Hürriyet Mah. Vatan Cad. No.2 K.2 D.4 Ortadoğu İş Merkezi Kağıthane/İSTANBUL