İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik işlerini düzenleyen hukuk dalı olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireysel ve toplu olmak üzere kendi içinde de ayrılmaktadır. İşçilerin işverenleriyle ilişkilerini, toplu iş sözleşmelerini ve sendika kurallarını denetlemektedir.

Kişiler özel ve mesleki hayatlarında, mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kişi ve işverenlerin bu risklere karşı haklarını koruyan yasal süreçlerden oluşur.

Hukuk büromuz yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunar.

Dava Vekilliği Hizmetleri

İş kazası ve tazminat davaları
İş akdinin feshi davaları
İşe iade davaları
Sosyal sigorta davaları
Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
Sigortalılığın tespiti davaları
Sözleşmenin yorumlanması davaları
İş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi
İşten ayrılma ve ücret davaları

Danışmanlık Hizmetleri

Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu
İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması
İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi
İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi
İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi
Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

Müvekkillerimizin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde olarak istihdam sürecinden sona erme tarihlerine kadar prosedürlerin yasal düzene uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. İş güvenliği hususunda uzun yıllar kamu kurumunda çalışmış deneyimli danışmanlarımızın da desteğini de alarak hizmet vermekteyiz.

https://www.cagdasmushukuk.com/wp-content/uploads/2021/02/cagdas-mus-logo-300-beyaz.png
Hürriyet Mah. Vatan Cad. No.2 K.2 D.4 Ortadoğu İş Merkezi Kağıthane/İSTANBUL