İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlar.

Neredeyse her davanın İcra ve İflas hukuku kapsamında değerlendirildiğini göz önünde bulundurarak alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, bunu da danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak yapması gerekiyor. Avukatlarımız gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir.

İcra avukatlarımız aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Dava hizmetleri

İcra ceza davaları
İflas davaları
İflas ve icra itiraz davaları
İflasın ertelenmesi davaları
İhalenin feshi davaları
İhtiyadi haciz davası
İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
İtiraz ve itirazın iptali davaları
İstirdat davaları
İstihkak davaları
Menfi tespit davaları
Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

İflas masasına kayıt
İcra ihalelerine katılma
Alacağın icra masasına kaydettirilmesi
İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi
Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi
Şirket borç durumlarının belirlenmesi
Şirket kurtarma çalışmaları
İyileştirme projelerinin düzenlenmesi
Anlaşmaların düzenlenmesi
Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması

Çağdaş & Muş Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak alacağın tahsili amaçlı icra davaları ve takiplerinde, borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul tespiti amaçlı araştırmalar yapmaktayız. Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi gerçekleştirmekteyiz.

https://www.cagdasmushukuk.com/wp-content/uploads/2021/02/cagdas-mus-logo-300-beyaz.png
Hürriyet Mah. Vatan Cad. No.2 K.2 D.4 Ortadoğu İş Merkezi Kağıthane/İSTANBUL