Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir.

Hukuk bürosu olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

Dava Vekilliği Hizmetleri

Taşınmaz tazminatı davaları
Müdahalenin men-i davaları
İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
İstihkak davaları
Ortaklığın giderilmesi davaları
İpotek davaları
Kamulaştırma davaları
Tapu iptal ve tescil davaları
Kira bedeli tespit davaları
Tahliye davaları
Şüfa davaları
Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
Kişiler arasındaki dava takibi
Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

Danışmanlık Hizmetleri

Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
Gayrimenkul değerleme hizmeti
Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Gayrimenkul satış ve kiralama
Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık
Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
İpotek ve rehin tesisi işlemleri
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
Kira sözleşmelerinin denetlenmesi
Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
Tapu işlemleri
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri
Yazılı ve sözlü danışmanlık

Hukuki danışmanlık alarak ileride meydana gelebilecek ciddi sıkıntıların önüne geçebilir, yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca Çağdaş & Muş Avukatlık ve Danışmanlık bürosu olarak sizlere taşınmaz malların alım satımından yabancıların mülk edinmesine kadar Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’nun kapsadığı hizmetleri veriyoruz.

https://www.cagdasmushukuk.com/wp-content/uploads/2021/02/cagdas-mus-logo-300-beyaz.png
Hürriyet Mah. Vatan Cad. No.2 K.2 D.4 Ortadoğu İş Merkezi Kağıthane/İSTANBUL