Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Hukuku

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Hukuku, ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, tahkim alanında ise yerli ve yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile dava takibini kapsamaktadır.

Türkiye’de gittikçe gelişen alternatif çözüm yolları ile dava açmadan sorunların taraflar arasında çözülmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Tarafların tahkim anlaşması ile dava açılmadan hakem heyeti ile sorunlarını çözme imkânları olmaktadır. Ayrıca sorunlar, anlaşma dâhilinde Türkiye hukuku dışında farklı ülke hukukuna göre çözülmektedir. Çağdaş & Muş Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak öncelikle alternatif çözüm yolları sunarak taraflar arasında iletişimi ve anlaşmayı sağlamak amacımız.

Diğer dava ve danışmanlık hizmetlerimiz ise:

Dava Vekilliği Hizmetleri

Uyuşmazlık davaları
Arabuluculuk, mediasyon ve uzlaşma vekili olarak hazır bulunmak
Ulusal ve uluslararası tahkimlerde vekillik

Danışmanlık Hizmetleri

Mahkeme dışı sorun çözümü danışmanlığı
Arabuluculuk hizmeti
Uzlaşma/uzlaştırma hizmeti ve danışmanlığı
İstenen ülkenin hukuk sistemi kurallarına göre özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi
Milletlerarası tahkim kuruluşları hakkında bilgi verme ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
Milletlerarası sözleşmeler, tercüme ve yorumlanmaları
Milletlerarası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık
Tahkim kuruluşları hakkında bilgilendirme
Tahkim kuruluşlarına nasıl başvurulacağı
Tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
Yazılı ve sözlü danışmanlık

Alternatif Çözüm Kurulu Hizmetleri

Ceza Kanunu gereğince uzlaşma yolunu işletmek
Taraflar ve vekillerin hazır bulunması ile uzlaşma/uzlaştırma yoluna gitmek
Ulusal ve uluslararası şirketler arasında oluşan sorunların tahkim, arabuluculuk, mediasyon yahut uzlaşma yolu ile çözümlenmesini sağlamak
Diğer hukuk büroları ve uzman kişilerden mütevekkil tahkim heyeti oluşturulması

Tarafların kendi oluşturacağı kurallar çerçevesinde hiçbir hukuk sistemine bağlı kalınmadan tahkim hizmeti sağlamak
Çağdaş & Muş Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümünde müvekkillerine en iyi hizmeti vermeye odaklanmıştır. Uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümü sağlanmaktadır. Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek olaylarla da ilgilenmektedir. Öncelikli amacımız uyuşmazlığın sulh yolu ile ve en az maliyetle çözümüdür.

https://www.cagdasmushukuk.com/wp-content/uploads/2021/02/cagdas-mus-logo-300-beyaz.png
Hürriyet Mah. Vatan Cad. No.2 K.2 D.4 Ortadoğu İş Merkezi Kağıthane/İSTANBUL